Annulatievoorwaarden

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 72 uur voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 4 weken tot 72 uur voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert meer dan 4 weken voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Call Now Button