Preventieadviseur niveau 3

Preventieadviseur niveau III (basis)

Doelstelling:

U verwerft een basiskennis over veiligheid, welzijn en gezondheid binnen een bedrijf.

 

Inhoud:

De inhoud is conform de bepalingen van titel 1 en titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, en omvat volgende lessen:
– Wettelijk kader
– Preventiemanagement
– Risicoanalyse
– Kosten en baten van preventiemaatregelen

– Taakverdeling in de onderneming
– Gezondheidstoezicht
– EHBO en noodplanning
– Brand en explosiepreventie
– Gezondheidsrisico’s en duurzame inzetbaarheid
– Psychosociale belasting: stress, burnout, pesten en ongewenst gedrag
– Fysieke belasting en ergonomie       

– De opleiding wordt afgesloten met de uitwerking van een eindwerk naar keuze.

De lessen zijn heel praktisch opgevat en sluiten aan bij de onmiddellijke realiteit van de preventieadviseur. De talrijke praktijkvoorbeelden en oefeningen zijn zeer herkenbaar en kunnen meegenomen worden in de dagelijkse taken.  

Lesmethode:

  • PowerPointpresentatie gegeven door ervaren lesgever
  • Praktijkoefeningen

Praktische info:

  • De opleiding duurt 5 dagen van 8 uur per dag
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) Richtlijnen werknemer, Richtlijnen werkgever
  • Na het volledig volgen van de opleiding en het inleveren en succesvol beoordelen van het eindwerk, ontvangt de deelnemer zijn attest.
  • Locatie: in het opleidingscentrum van DS Trainings te Bilzen of eventueel In Company
  • Prijs: 1150,- euro excl. BTW (incl. dagelijks warme dranken, water en broodje naar keuze)
Voor inschrijvingen of info gelieve ons te contacteren via onderstaand formulier of via mail: danny@ds-trainings.be, telefonisch: 089/75 47 77  0493/98 83 04

    Call Now Button