Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS-081)

Doel

Aanleren om op een efficiënte en veilige manier met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming te werken.

 • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • De apparatuur op de juiste manier en met de nodige controles op- en afzetten.
 • Zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties met onafhankelijke adembescherming.
 • Werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming.
 • Correct reageren op noodsituaties.

Afhankelijke ademhalingsbescherming: de omgevingslucht wordt gefilterd met een stoffilter, gasfilter of een combinatie van beide.

Autonome Onafhankelijke ademhalingsbescherming: men is onafhankelijk van de omgevingslucht, de ademlucht wordt dan geleverd door lucht onder druk uit een drukfles, die op de rug door de persoon zelf wordt meegedragen. De persoon kan hierdoor vrij bewegen, maar de tijd is beperkt.

Niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming: men is onafhankelijk van de omgevingslucht omdat de ademlucht geleverd wordt door een vaste of een losse leiding met ademlucht onder druk. De bewegingsvrijheid is hierdoor beperkt, maar de gebruiksduur is  onbeperkt.

Doelgroep

Voor medewerkers die moeten werken in omgevingen waar de zuurstofconcentratie laag is of waarbij te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in de lucht (in besloten ruimten, installaties, moeilijk toegankelijke plaatsen, petrochemie,…)

Toelatingsvoorwaarden

 • min. 18 jaar
 • medisch geschikt

Vrijstellingen:

Personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers (bvb. onderwaterlassers) dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de “International Diving Schools Association” (IDSA) of van de “International Marine Contractors Association” (IMCA), zijn vrijgesteld voor de risicovolle taak IS-081 (of IS-008), voor zover aantoonbaar wordt gemaakt dat de laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en voor zover zij voldoen aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden.

Personen die in het bezit zijn van een geldig certificaat “SIR Adembescherming niveau B”

Praktische info:

 • duur opleiding: 1 dag
 • Locatie: in uw bedrijf
 • Theorie examen:  30 minuten
 • Praktijk examen: 30 minuten
 • Indien de deelnemer voor zowel het theoretisch als praktisch examen geslaagd is ontvangt hij een VCA-diploma dat 5 jaar geldig is.

Voor meer info over deze opleiding kunt u ons steeds contacteren via mail op danny@ds-trainings.be of telefonisch op 089/79 47 77.

  Call Now Button