Klachten of problemen?

Heeft u problemen of klachten?  Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

Door binnen de acht dagen na uitvoering van diensten geen schriftelijke klachten te formuleren, erkent de koper uitdrukkelijk dat de diensten beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enige vaststelbare tekortkoming.

Alle klachten betreffende geleverde prestaties dienen binnen de 8 dagen na uitvoering van de prestatie, alle klachten op de inhoud van de rekeningen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren.

Ze moeten schriftelijk overgemaakt en ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

Andere gebreken moet de koper binnen de maand na uitvoering van de prestatie na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden dit alles op straffe van verval.

    Call Now Button